2015. november 17., kedd

Arany László - A szomorú királykisasszony

Arany László híres mesegyűjtő

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, 

aki soha el nem mosolyodott, mindig szomorú volt, senki se tudta megnevettetni. A király nagyon szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű szép leánya úgy a búnak adta magát; kihirdette az országban, hogy aki az ő leányát megnevetteti, annak adja feleségül fele királyságával együtt. 

Élt abban az időben egy pásztor, annak volt egy kis aranyszőrű báránykája,
ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pásztor kihajtotta legelni, amint legelteti, arra megy egy eladó leány; megsimogatta a 
bárányt, mindjárt odaragadt.
Elkezdi a pásztor: 
– Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy lyány. Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap, ráütött a botjával a lányra. – Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az időt? . mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor: – Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű 
báránykám, szőröd szálán a nagy lyány, nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap. Azután arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében.

 Ráütött a sütőlapáttal a pap farára. – Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja azt a szegény leányt! Ez is odaragadt; megint elkezdte a pásztor: – Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy lyány, nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán a lapát, lapát végén asszony. Jött arra megint egy katona, vezetett arra egy paripát;
megfogta az asszony karját csintalanságból, mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor: 
– Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű 
báránykám, szőröd szálán a nagy lyány, nagy lyány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa. 

Megint jött egy takács egy csomó vászonnal, rávágott a paripa farára. – Ejnye, be szép paripa ez! . Azzal ez is odaragadt. Elkezdte a pásztor: – Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy lyány, nagy lyány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa, paripa farán vászon, vászon végén takács. Megint jött egy varga, hozott egy csomó kaptát, rávágott a takácsra. 

– Mit bámul itt, komámuram? Ez is odaragadt. Csak elkezdte a pásztor: – Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy lyány, nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa, paripa farán vászon, vászon végén takács, takács hátán kapta, kapta végén varga. 


Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú lányával. A királykisasszony, amint azt a furcsaságot meglátta, olyan jóízűt nevetett, hogy majd eldűlt bele. A király is, amint meglátta, magához hívatta a pásztort, neki adta fele királyságát meg a szép leányát; megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak még ma is élnek, ha meg nem haltak.

 

Nézzétek meg a Magyar népmesék sorozatból! Aranyszőrű bárány a címe


Válaszoljatok a kérdésekre!
Miért van az, hogy egy-egy mesének több változatát is ismerjük???

Milyen különbségeket figyeltél meg?
Hogy tetszett a mesélő stílusa?

Mi az, hogy láncmese?

Mit jelent a kantárszár?

Mit jelent a kapta meg a varga?

Milyen foglalkozású emberek szerepelnek a mesében?

Ha te lennél a juhász mivel nevettednéd meg a királyleányt?

Most ti kérdezzetek!


Tanuljátok meg a következő bekezdést!
Meglátjátok, ha ezt tudjátok - az egész mesét tudjátok.


"– Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy lyány, nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa, paripa farán vászon, vászon végén takács, takács hátán kapta, kapta végén varga."


T A R T A L O M 

Ezen a linken mesemondó mesél. Húnyd le a szemedet és próbáld vele együtt mondani! Jó móka lesz!  

Azután te folytathatod:::::::::::::::::


Ismétlés:
Melyik meséhez?













2015. október 21., szerda

Benedek Elek - A megfelezett ajándék


Volt
egyszer egy királyfi. Ez a királyfi vadászni ment az erdőbe, s úgy belemelegedett a vadászatba, hogy egyszerre ráesteledett, s ment volna haza, de nem találta meg az utat a nagy sötétségben. No, most mit csináljon? Bolyongott jobbra-balra, s nagy későre megpillantott valami gyenge világosságot.

Nosza, odament egyenesen, s hát egy kis házikó  ablakában pislogott az a világosság. Bekopogott az ablakon, s mindjárt ki is szólt a gazda:
- Ki kopog?
- A királyfi. Adsz-e szállást, jó ember?- Adok hát - felelt a gazda, s nyomban ajtót nyitott, betessékelte a királyfit, aztán felköltötte a feleségét meg a leányát, hogy készítsenek vacsorát a királyfinak.
Csupán egy kakasuk volt, azt hamarosan leölték, megkopasztották, megsütötték, s erősen kérték a bocsánatot a királyfitól, hogy szegény létükre jobb vacsorával nem szolgálhatnak.

De a királyfi éhes volt mint a farkas, pompásan ízlett a vacsora. Aztán jó puha ágyat vetettek neki, s úgy aludt reggelig, mint a bunda.


Jó kedvvel kelt fel a királyfi, megköszönte a szíves vendéglátást, elbúcsúzott a szegény emberektől s hazáig meg sem állott.


Ahogy hazaért, megparancsolta az inasának, hogy vigyen ide meg ide, ennek s ennek a szegény embernek egy sült kakast, egy kalácsot, egy hordócska bort s tizenkét tallért. Mindjárt indult is az inas, de merthogy messze volt az erdő, megéhezett útközben, s kapta-fogta magát, megette a kakasnak a felét.

Aztán továbbment, de most meg erősen megszomjazott, s kapta-fogta magát, megitta a hordócska bornak is a felét. De ez nem volt elég az ebadtának, a kalácsnak is a felét megette. Aztán mit gondolt, mit nem, a tizenkét tallérból hatot a lajbija zsebébe csúsztatott. Gondolta, elég lesz annak a szegény embernek hat tallér is.


Na, megérkezett az inas, átadta a királyfi ajándékát, volt öröm a háznál, de a leány, aki ritka okos volt, gyanút fogott, belelátott a hamis inas veséjébe. Nem hihette, hogy a királyfi éppen fél kakast, fél hordó bort, fél kalácsot s hat tallért küldjön.


- Hallod-e - szólt az inasnak - ha megmondanád, üzennék valamit a királyfinak, de úgy, ha szórul szóra átadod az üzenetet.
- Hogyne - fogadkozott az inas. - Hadd hallom!
- Hát először ezt mondjad:

Annak, aki éjjel dalol,
Fele elveszett valahol.


Az inas utánamondta az üzenetet.
- Másodszor ezt mondd neki:

Miért csak fél a hold második negyedben?
Sehogy sem tudok eligazodni ebben.
Az inas ezt is utánamondta.....
A harmadik üzenet ez volt:

Fenn is tele, lenn is tele,
Mégis hiányzik a fele.


Az inas már mondta is.....
A negyedik üzenet ez volt:

Tizenkét hónap egy évben,
Hogy lett hat belőle éppen?
Az inas ezt is utánamondta, úgy ahogy a lány mondta neki.

Azután hazament a palotába, s szórul szóra elmondta a királyfinak mit üzent az okos lány. A királyfi végighallgatta, aztán nem tudta, mit csináljon, haragudjon-e vagy nevessen, de annyira megtetszett az elmés üzenet, hogy elkacagta magát.
- No, te huncut, tudod-e, hogy mi van abban a négy üzenetben?
- Hmmm....- vonta fel a vállát a szolga.
- Az van benne, hogy a kakasnak meg a kalácsnak a felét megetted, a bornak felét megittad, a tizenkét tallérnak a felét zsebre vágtad. Igaz-e?

- Igaz, felséges királyfi. Kegyelem árva fejemnek!
- Jól van, megkegyelmezek, mert szerencsédre, a te hamisságodból tudtam meg annak a leánynak a nagy okosságát. Ilyen feleség való énnekem!


Még aznap aranyos hintót küldött azokos leányért meg a szüleiért, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat.


Ma is élnek, ha meg nem haltak.









Kinuko Craft - Hamupipőke
Most próbáljátok meg elmesélni, de úgy, hogy a megadott szavakat használjátok.


Egyszer volt..., vadászni ment, belemelegedett, ráesteledett, nem találta, bolyongott ...

Melyik mesére hasonlít? Hogyhogy?

Márton Ibolya - Az erdőben


megpillantott, odament, pislogott valami világosság, bekopogott, szállást kért...

Te milyennek képzelted el az erdei házikót?


ajtót nyitott, betessékelte, felköltötte a feleségét meg ..., vacsorát készített, ...volt, megsütötték, ...pompásan ízlett a vacsora, ágyat vetett ..., úgy aludt reggelig, mint ...
Liotard - Csokoládé

Hogyan tudnád jellemezni a vendéglátókat?
Hogy volt ez - A kőlevesben?


jó kedvvel kelt fel, megköszönte, elbúcsúzott, hazáig meg sem állott, hazaért ...megparancsolta ... vigyen

Tudtok-e egy idevágó szólást vagy mesés kifejezést?

 
indult is, megéhezett, megette, kapta-fogta magát, megitta, nem volt elég az ebadtának, zsebébe csúsztatott, megérkezett, átadta ...

Milyen egy legény volt az inas? Illik-e rá a hűséges vagy a becsületes jelző?

Szegedi Katalin - Málika kisasszony
volt öröm, gyanút fogott, nem hitte, szólt, üzent,

- Annak, aki éjjel dalol, fele elveszett valahol.

- Lenn is tele, fenn is tele, mégis hiányzik a fele.

- Szép teliholdból félhold lett csupán, ...

- 12 hónap  egy évben, hogy lett hat belőle éppen?


Próbáljátok háromféleképpen elmondani: -  egy a lány, ahogy tanítja az inast
-  egy az inas, ahogy ismételi a lány szavait
-  egy a királyfi, amikor megérti és visszakérdez.

A lány rébuszokban beszél. Vagyis?
El is lehet játszani.
végighallgatta, nem tudta..., megkegyelmezett, megtudta, hintót küldött, ...

Reichz Károly - Királyfi

Te mit tettél volna a királyfi helyében?


Kinuko Y. Craft - Illusztráció a Hamupipőke c. Grimm meséhez
meg is tartották,  élnek, haltak ...




Ugye jó volt!
Én nagyon szeretem ezt a mesét! Hát ti?



Válaszoljatok szóban vagy írásban
Kik voltak a szereplők?_ _________________________________
Milyen helyszíneken játszódik a mese?_______________________
Mi a mese fajtája? Miért?_________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
Tudnátok-e új címet adni?_________________________________
Mit tudunk meg a bevezetésből?____________________________
______________________________________________________
Hány részből áll a tárgyalás?_______________________________

1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
4.____________________________________________________
5.____________________________________________________
6.____________________________________________________
7.____________________________________________________
Mi lett a befejezés?______________________________________

Neked mi tetszett a legjobban?______________________________


Bocskai tallér 1606.







Búvárkodó






Egy régi, de fontos hír: A Kecskeméti Rajzfilmstúdió is képviseltette magát a 2006-ban megrendezett II. nemzetközi animációs népmese és legenda fesztiválon Japánban, ahol a Magyar Népmesék egyik epizódja, a Kővé vált királyfi bombasikert aratott. A világszerte ismert magyar rajzfilmsorozatot közel 30 évig készítették, az eddig képernyőre került 78 epizódhoz újabb 22 mesét rajzolnak.
Jankovics Marcell rajzai csodálatosak!



Kattintsatok ide, ha meg szeretnétek nézni ezt a világsikert aratott magyar rajzfilmet!
 - https://youtu.be/lkJvSCDZ4jA





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...