2015. február 27., péntek

Nándorfehérvár ostroma
1456 nyarának elején a török császár - II.  Mehmed szultán, a hódító - Nándorfehérvárhoz közeledett.

Kusatma Zonaró festménye -  az Ottomán birodalom
Roppant hadával megindult Magyarország felé.

A N I M Á C I Ó:


Nekikezdett Nándorfehérvár, a mai Belgrád ostromához. Egymás után omlottak le a vár magas falai, tornyai, ledőltek a védőfalak és a bástyák.A vár védői egészen kétségbeestek, a biztos halál közeledését várták.
Ekkor jelent meg a Duna partján Hunyadi János csekély számú seregével.Hunyadi arra törekedett, hogy az ellenség hajóit a folyóról elűzze, s a várban levőknek fegyveres segítséget vigyen. 
 
Számított ebben a vízi csatában a halászok kis bárkáira, és számítása bevált.

A mozgékony halászbárkák könnyen elsurrantak a török hajók között, és több oldalról támadva többet felgyújtottak közülük.

Lángba borultak a török hajók, s a magyar vitézek büszkén vonultak be  a várba.

Ezalatt a török táborban nagy tanácskozás folyt.
Wathay Ferenc rajza 1602-1606 között, török fogságban írott énekeskönyvében fogsága egyik színhelyéről, a török Nándorfehérvárról
A török császár kiadta a parancsot, hogy az ostromot folytatni kell.
Török miniatúra

Az ostrom rettenetes erővel folyt tovább.
Ez a festmény nem Nándorfehérvár, hanem Konstantinápoly ostromát ábrázolja 1453.

Néhány nap múlva minden torony ledőlt, s a falak nagy része is romokban hevert.

Az ostrom 15. napján megindult a végső, mindent eldöntő támadás.
Hajnalban szörnyű dobpergéssel, erős trombitaszóval, harsány kiáltozással rohamra indult a török.


Már az első rohammal betört a vár belsejébe. Elsöpörte a védelmet. A belső várban nagy közelharc dúlt.
 A magyar vitézek végső elszántsággal  küzdöttek, visszaszorították a törököt.
Majd megint erőre kapva újra előrenyomultak.


Wágner Sándor - Dugovics Titusz önfeláldozása
Ekkor történt, hogy egy torony védelmében az egyik vitéz, Dugovics Titusz birokra kelt egy törökkel, aki lófarkas zászlaját ki akarta tűzni a bástyára.
Amikor látta, hogy semmiképpen nem tudja a törököt leküzdeni magával rántotta a szédítő mélységbe. A magyaroké lett a győzelem.
Sikerült megvédeni a várat.


Ez a kép nem Nándorfehérvár ostromát ábrázolja.
A törökök megzavarodtak és futásnak eredtek.
II. Mehmed szultán
A gőgös Mohamed szultán visszatért Konstantinápolyba. Nem sikerült elvennie tőlünk Nándorfehérvárt.

III. Callixtus pápa elrendelte a déli harangszót.

Imára szólít s emlékeztet a világraszóló győzelemre.
A DÉLI HARANGSZÓ

  

Búvárkodj! WIKIPÉDIA 

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1ndorfeh%C3%A9rv%C3%A1ri_diadal
A N I M Á C I Ó !!! Fantasztikus film!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...