2015. október 21., szerda

Benedek Elek - A megfelezett ajándék


Volt
egyszer egy királyfi. Ez a királyfi vadászni ment az erdőbe, s úgy belemelegedett a vadászatba, hogy egyszerre ráesteledett, s ment volna haza, de nem találta meg az utat a nagy sötétségben. No, most mit csináljon? Bolyongott jobbra-balra, s nagy későre megpillantott valami gyenge világosságot.

Nosza, odament egyenesen, s hát egy kis házikó  ablakában pislogott az a világosság. Bekopogott az ablakon, s mindjárt ki is szólt a gazda:
- Ki kopog?
- A királyfi. Adsz-e szállást, jó ember?- Adok hát - felelt a gazda, s nyomban ajtót nyitott, betessékelte a királyfit, aztán felköltötte a feleségét meg a leányát, hogy készítsenek vacsorát a királyfinak.
Csupán egy kakasuk volt, azt hamarosan leölték, megkopasztották, megsütötték, s erősen kérték a bocsánatot a királyfitól, hogy szegény létükre jobb vacsorával nem szolgálhatnak.

De a királyfi éhes volt mint a farkas, pompásan ízlett a vacsora. Aztán jó puha ágyat vetettek neki, s úgy aludt reggelig, mint a bunda.


Jó kedvvel kelt fel a királyfi, megköszönte a szíves vendéglátást, elbúcsúzott a szegény emberektől s hazáig meg sem állott.


Ahogy hazaért, megparancsolta az inasának, hogy vigyen ide meg ide, ennek s ennek a szegény embernek egy sült kakast, egy kalácsot, egy hordócska bort s tizenkét tallért. Mindjárt indult is az inas, de merthogy messze volt az erdő, megéhezett útközben, s kapta-fogta magát, megette a kakasnak a felét.

Aztán továbbment, de most meg erősen megszomjazott, s kapta-fogta magát, megitta a hordócska bornak is a felét. De ez nem volt elég az ebadtának, a kalácsnak is a felét megette. Aztán mit gondolt, mit nem, a tizenkét tallérból hatot a lajbija zsebébe csúsztatott. Gondolta, elég lesz annak a szegény embernek hat tallér is.


Na, megérkezett az inas, átadta a királyfi ajándékát, volt öröm a háznál, de a leány, aki ritka okos volt, gyanút fogott, belelátott a hamis inas veséjébe. Nem hihette, hogy a királyfi éppen fél kakast, fél hordó bort, fél kalácsot s hat tallért küldjön.


- Hallod-e - szólt az inasnak - ha megmondanád, üzennék valamit a királyfinak, de úgy, ha szórul szóra átadod az üzenetet.
- Hogyne - fogadkozott az inas. - Hadd hallom!
- Hát először ezt mondjad:

Annak, aki éjjel dalol,
Fele elveszett valahol.


Az inas utánamondta az üzenetet.
- Másodszor ezt mondd neki:

Miért csak fél a hold második negyedben?
Sehogy sem tudok eligazodni ebben.
Az inas ezt is utánamondta.....
A harmadik üzenet ez volt:

Fenn is tele, lenn is tele,
Mégis hiányzik a fele.


Az inas már mondta is.....
A negyedik üzenet ez volt:

Tizenkét hónap egy évben,
Hogy lett hat belőle éppen?
Az inas ezt is utánamondta, úgy ahogy a lány mondta neki.

Azután hazament a palotába, s szórul szóra elmondta a királyfinak mit üzent az okos lány. A királyfi végighallgatta, aztán nem tudta, mit csináljon, haragudjon-e vagy nevessen, de annyira megtetszett az elmés üzenet, hogy elkacagta magát.
- No, te huncut, tudod-e, hogy mi van abban a négy üzenetben?
- Hmmm....- vonta fel a vállát a szolga.
- Az van benne, hogy a kakasnak meg a kalácsnak a felét megetted, a bornak felét megittad, a tizenkét tallérnak a felét zsebre vágtad. Igaz-e?

- Igaz, felséges királyfi. Kegyelem árva fejemnek!
- Jól van, megkegyelmezek, mert szerencsédre, a te hamisságodból tudtam meg annak a leánynak a nagy okosságát. Ilyen feleség való énnekem!


Még aznap aranyos hintót küldött azokos leányért meg a szüleiért, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat.


Ma is élnek, ha meg nem haltak.

Kinuko Craft - Hamupipőke
Most próbáljátok meg elmesélni, de úgy, hogy a megadott szavakat használjátok.


Egyszer volt..., vadászni ment, belemelegedett, ráesteledett, nem találta, bolyongott ...

Melyik mesére hasonlít? Hogyhogy?

Márton Ibolya - Az erdőben


megpillantott, odament, pislogott valami világosság, bekopogott, szállást kért...

Te milyennek képzelted el az erdei házikót?


ajtót nyitott, betessékelte, felköltötte a feleségét meg ..., vacsorát készített, ...volt, megsütötték, ...pompásan ízlett a vacsora, ágyat vetett ..., úgy aludt reggelig, mint ...
Liotard - Csokoládé

Hogyan tudnád jellemezni a vendéglátókat?
Hogy volt ez - A kőlevesben?


jó kedvvel kelt fel, megköszönte, elbúcsúzott, hazáig meg sem állott, hazaért ...megparancsolta ... vigyen

Tudtok-e egy idevágó szólást vagy mesés kifejezést?

 
indult is, megéhezett, megette, kapta-fogta magát, megitta, nem volt elég az ebadtának, zsebébe csúsztatott, megérkezett, átadta ...

Milyen egy legény volt az inas? Illik-e rá a hűséges vagy a becsületes jelző?

Szegedi Katalin - Málika kisasszony
volt öröm, gyanút fogott, nem hitte, szólt, üzent,

- Annak, aki éjjel dalol, fele elveszett valahol.

- Lenn is tele, fenn is tele, mégis hiányzik a fele.

- Szép teliholdból félhold lett csupán, ...

- 12 hónap  egy évben, hogy lett hat belőle éppen?


Próbáljátok háromféleképpen elmondani: -  egy a lány, ahogy tanítja az inast
-  egy az inas, ahogy ismételi a lány szavait
-  egy a királyfi, amikor megérti és visszakérdez.

A lány rébuszokban beszél. Vagyis?
El is lehet játszani.
végighallgatta, nem tudta..., megkegyelmezett, megtudta, hintót küldött, ...

Reichz Károly - Királyfi

Te mit tettél volna a királyfi helyében?


Kinuko Y. Craft - Illusztráció a Hamupipőke c. Grimm meséhez
meg is tartották,  élnek, haltak ...
Ugye jó volt!
Én nagyon szeretem ezt a mesét! Hát ti?Válaszoljatok szóban vagy írásban
Kik voltak a szereplők?_ _________________________________
Milyen helyszíneken játszódik a mese?_______________________
Mi a mese fajtája? Miért?_________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
Tudnátok-e új címet adni?_________________________________
Mit tudunk meg a bevezetésből?____________________________
______________________________________________________
Hány részből áll a tárgyalás?_______________________________

1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
4.____________________________________________________
5.____________________________________________________
6.____________________________________________________
7.____________________________________________________
Mi lett a befejezés?______________________________________

Neked mi tetszett a legjobban?______________________________


Bocskai tallér 1606.Búvárkodó


Egy régi, de fontos hír: A Kecskeméti Rajzfilmstúdió is képviseltette magát a 2006-ban megrendezett II. nemzetközi animációs népmese és legenda fesztiválon Japánban, ahol a Magyar Népmesék egyik epizódja, a Kővé vált királyfi bombasikert aratott. A világszerte ismert magyar rajzfilmsorozatot közel 30 évig készítették, az eddig képernyőre került 78 epizódhoz újabb 22 mesét rajzolnak.
Jankovics Marcell rajzai csodálatosak!Kattintsatok ide, ha meg szeretnétek nézni ezt a világsikert aratott magyar rajzfilmet!
 - https://youtu.be/lkJvSCDZ4jA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...